Warsztaty kultury i sztuki

Co to są Warsztaty Kultury i Sztuki? Twórcze warsztaty działań plastycznych, muzycznych, filmowych poprzez poznawanie dzieł sztuki, utworów muzycznych oraz dzieł filmowych są propozycją spędzania wolnego czasu skierowaną do dzieci. Celem jest stworzenie miejsca twórczego i kreatywnego rozwoju poprzez różnorodne działania plastyczne, muzyczne, filmowe i bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i kultury. Najistotniejszym celem zajęć dla dzieci jest rozwijanie wrażliwości i estetyki, kształtowanie „nowego człowieka”, dla którego sztuka będzie sposobem wyrażania swoich potrzeb i uczuć. Ważnym elementem jest praca dzieci wraz z opiekunem – wspólnie z dzieckiem uczymy się odbioru dzieł plastycznych, muzycznych oraz filmowych. Włączamy sztukę jako istotny element codziennego życia. Misją warsztatów jest nauka obycia ze sztuką i kulturą, poznawania rzeczywistości przez pryzmat sztuki, działania plastyczne, zabawa i rozwój osobowości. Miejsce do malowania, rysowania i prac w różnych technikach plastycznych zostało dostosowane do małych dzieci. Na ekranie wyświetlane są zdjęcia i obrazy, filmy, utwory muzyczne, które omawiamy podczas zajęć.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College