Warsztaty Nauk o Ziemi i Życiu

Program warsztatów naukowych o ziemi i życiu został skonstruowany tak, aby w logicznym ciągu zależności wyjaśnić dzieciom otaczający nas świat, w tym także jego przeszłość i przyszłość. Zajęcia podzielone zostały na bloki tematyczne:

  • Pierwsze lekcje stanowią wprowadzenie do świata nauki. W ich trakcie omawiane są podstawowe zjawiska szczególnie fizyczne i chemiczne, które ułatwią dzieciom zrozumienie tematów związanych z pozostałymi dziedzinami nauki (biologia, geologia, astronomia, meteorologia) oraz z trudniejszymi zagadnieniami nauk ścisłych. Poprzez ciekawe eksperymenty, dzieci poznają m. in. molekularny model świata, stany skupienia ciał (gazowy, ciekły i stały) oraz ich właściwości, a także dowiedzą się, czym są reakcje chemiczne i w jaki sposób zachodzą.
  • Drugi blok zajęć będzie poświęcony naszej planecie, jej miejscu w kosmosie, historii oraz budowie. Podczas tych zajęć dzieci zamienią się w astronomów, meteorologów, geologów, sejsmologów oraz archeologów. Wspólnie wykonywane doświadczenia pozwolą im zrozumieć naszą przeszłość miliardy lat wstecz oraz poznać budowę Ziemi kilkanaście kilometrów pod i nad jej powierzchnią.
  • Trzeci cykl zajęć będzie poświęcony życiu. To w czasie tych zajęć dzieci będę uczyły się rozróżniać żywe stworzenia, badać, w jaki sposób oraz w jakich środowiskach funkcjonują. Dzieci poznają cykl życia, piramidę żywieniową oraz budowę organów wewnętrznych. By zrozumieć, czym jest DNA i na jakie grupy dzieli się krew, spróbują rozwiązać zagadkę prawie kryminalną. Ważnym elementem tych zajęć jest także edukacja ekologiczna.
  • Ostatni blok zajęć będzie poświęcony wykorzystaniu zdobytej wcześniej wiedzy w praktyce.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College