Szanowni Państwo,

Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej zmienił treść Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ten sposób, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 6 maja 2020 roku nie obejmuje już m.in. przedszkola i żłobki.

Przedszkole Mini College wychodząc naprzeciw potrzebom tych Państwa, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu od dnia 6 maja 2020 r. odwiesza swoją działalność opiekuńczą w placówce.

Rodziców, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole lub żłobek, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia o swojej decyzji drogą mailową lub przez SMS do dyrektora przedszkola do 5 maja 2020 r., do godziny 12:00.

Dla tych Państwa, który zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu przez cały miesiąc maj, analogicznie do kwietnia, czesne zostanie obniżone o 50 % (niezbędna jest terminowa deklaracja pisemna w ww. sposób).

Szczegółowe wytyczne, które doprecyzują organizację pobytu dzieci w naszyh placówkach przekażemy Państwu niezwłocznie po opublikowaniu ich przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dziękujemy.

 

 

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College