Przedszkole Mini College w Końskich

 1. O Nas
 2. Czesne za 0 zł
 3. Statut
 4. Oferta
 5. Harmonogram
 6. Kadra
 7. Pobierz
 8. Strefa Rodzica
 9. Kontakt

 

konskiePrywatne Naukowe Przedszkole Integracyjne w Końskich

Integracyjne Przedszkole MINI COLLEGE  w Końskich to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN z włączeniem nowatorskich metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją.

Głównym celem jest, aby nasi wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Kształtować w nich śmiałą, otwartą i twórczą postawę wobec ludzi i otaczającego świata.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły, poprzez doświadczenie i zabawę.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty naszej działalności przyniesie wieloprofilowe oddziaływanie na dziecko przez zintegrowanie wpływów środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Wiemy, że obcowanie w świecie dziecka i torowanie w nim ścieżek wymaga wrażliwości na indywidualne potrzeby, cierpliwości oraz przede wszystkim fachowej wiedzy pedagogicznej. Zatrudniamy więc dobrze przygotowaną, profesjonalną, młodą kadrę. 
Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych oprócz pedagogów czuwa również psycholog.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych w pracy z Dziećmi instruktorów.

Oferujemy nasz profesjonalizm, otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim humanistycznym szacunkiem wobec dziecka i jego praw. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 • Aktualizacja-wpisu-MC-Kielce2020
 • Ewidencja_Konskie
 • Ewidencja_Piekoszow
 • Fubdacja Mini College lopuszno
 • MiniCollege-Kielce2019
 • MiniCollege-Kielce2020
 • ewidencja-Skarzysko

 

 

czesne 0zł

 

 

Oferta przedszkola:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia naukowe
 • Taniec
 • Karate
 • Dogoterapia

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne: 150 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Dyrektor: mgr Joanna Chojnacka

 

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rewalidacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz zarządzania oświatą. Jest logopedą, oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Posiada certyfikat trenera wspomagania oraz ukończyła Świętokrzyską Szkołę Liderów. Systematycznie podnosi swoją wiedzę na licznych szkoleniach, webinarach i kursach min. „Animator terapeutyczny dziecka autystycznego w przedszkolu”, „ Integracja sensoryczna w placówce oświatowej inwestycją
w lepszą przyszłość”, „ Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce i terapii cukrzycy”, „Ratujemy
i uczymy ratować”.

Dba o wszechstronny rozwój dzieci, zwraca dużą uwagę na indywidualne podejście do wychowanka oraz innowacyjne metody pracy. Jej celem jest owocna współpraca i dbanie
o pozytywne relacje pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Praca to jej pasja
i traktuje ją jak misję. Zaangażowana i odpowiedzialna, w swoim życiu kieruje się myślą Jana Pawła II „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Prywatnie jest żoną i mamą Wiktorii, Zuzi i Mateusza. Lubi podróżować, fotografować, czytać książki.


Ewelina Joniec

Nauczyciel: mgr Ewelina Joniec

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła drugi stopień studiów na kierunku Pedagogika o specjalności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – diagnoza, edukacja, rewalidacja, terapia. Ponadto ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku, a także szkolenie „Animator zabaw dziecięcych”. Uczestniczyła w warsztatach metodycznych „Pik-pięknie i kolorowo. Zabawy, tańce, konkursy i dekoracje na różne imprezy”. Jest osobą miłą, cierpliwą, odpowiedzialną, kochającą dzieci. Praca z nimi sprawia jej dużo radości i daje poczucie satysfakcji i spełnienia. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki a jej pasją jest szydełkowanie.
Dewiza, którą się kieruje w życiu codziennym brzmi:
„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Milena Okoń GalasNauczyciel: mgr Milena Okoń-Galas

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz logopedii ogólnej.

Lubi dobrą książkę i piesze, leśne wędrówki. Kocha zwierzęta.

Ciekawa świata i ludzi.

Prywatnie mama Franka i Wojtka.

Tak w życiu, jak i w pracy kieruje się myślą Korczaka:

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.


Izabella SłowińskaNauczyciel: Mgr Izabella Słowińska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Ukończyła studia w formie stacjonarnej na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogikę wieku dziecięcego. Ważny jest dla niej rozwój osobisty, pogłębia swoją wiedzę uczęszczając na kursy, szkolenia i webinary min:

"Co nam mówią rysunki przedszkolaka?"; "TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym"; "Logorytmika w pracy z dziećmi"; ,,Dziecko z autyzmem w żłobku i przedszkolu. Co nas powinno zaniepokoić?"; ,,Emocje dziecka-lęk".

Praca z dziećmi przynosi jej ogromną satysfakcję.

Kieruje się mottem Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. 
Jeśli nie wie – wytłumacz. 
Jeśli nie może – pomóż.”

 

 


 

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Kazanowska 20, 26-200 Końskie

E-mail: Pokaż

Telefon: 530 883 530

 

Dyrektor Przedszkola:

Joanna Chojnacka

tel: 533 199 193

e-mail: Pokaż

Numer Konta - ING Bank Śląski
12 1050 1416 1000 0024 5993 5207

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College