Przedszkole w Końskich

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Pobierz
 6. Strefa Rodzica
 7. Kontakt...
 8. Wirtualny Spacer

konskiePrywatne Naukowe Przedszkole Integracyjne w Końskich

Integracyjne Przedszkole MINI COLLEGE  w Końskich to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN z włączeniem nowatorskich metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją.

Głównym celem jest, aby nasi wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Kształtować w nich śmiałą, otwartą i twórczą postawę wobec ludzi i otaczającego świata.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły, poprzez doświadczenie i zabawę.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty naszej działalności przyniesie wieloprofilowe oddziaływanie na dziecko przez zintegrowanie wpływów środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Wiemy, że obcowanie w świecie dziecka i torowanie w nim ścieżek wymaga wrażliwości na indywidualne potrzeby, cierpliwości oraz przede wszystkim fachowej wiedzy pedagogicznej. Zatrudniamy więc dobrze przygotowaną, profesjonalną, młodą kadrę. 
Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych oprócz pedagogów czuwa również psycholog.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych w pracy z Dziećmi instruktorów.

Oferujemy nasz profesjonalizm, otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim humanistycznym szacunkiem wobec dziecka i jego praw. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta przedszkola:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia naukowe
 • Taniec
 • Karate
 • Dogoterapia

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne: 150 zł

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Ewa Szwed

Dyrektor przedszkola i nauczyciel: mgr Ewa Szwed

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydziału filologicznego. Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, którą realizuje w życiu zawodowym od 16 lat. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako lektorka języka niemieckiego, animatorka zajęć i czasu wolnego na wakacyjnych koloniach. Obecnie kontynuuje studia pedagogiczne, poszerzając swoją wiedzę i horyzonty. Obok pracy z dziećmi, sportu i muzyki ma w swoim życiu wciąż miejsce na podróże. Poznaje obce kultury i ciekawych ludzi, smakuje kuchni świata, lubi aktywny tryb życia, oraz wielkie wyzwania. W ciągłym ruchu, pozytywnie nastawiona, zawsze uśmiechnięta, ambitna, pełna pomysłów. W życiu kieruje się szczęściem, dlatego w pracy z dziećmi realizuje się w pełni. Właśnie od dzieci i młodzieży uczy się czerpać radość z najprostszych rzeczy, a uśmiech dziecka to najlepsza nagroda za codzienny wysiłek.

 

 

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


Ewelina Joniec

Nauczyciel: mgr Ewelina Joniec

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła drugi stopień studiów na kierunku Pedagogika o specjalności
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – diagnoza, edukacja, rewalidacja, terapia. Ponadto ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku, a także szkolenie „Animator zabaw dziecięcych”. Uczestniczyła w warsztatach metodycznych „Pik-pięknie i kolorowo. Zabawy, tańce, konkursy i dekoracje na różne imprezy”. Jest osobą miłą, cierpliwą, odpowiedzialną, kochającą dzieci. Praca z nimi sprawia jej dużo radości i daje poczucie satysfakcji i spełnienia. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki a jej pasją jest szydełkowanie.
Dewiza, którą się kieruje w życiu codziennym brzmi:
„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak


 

Katarzyna DukatNauczyciel mgr Katarzyna Dukat

Magister studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam resocjalizację na Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Moją pasją jest praca z dziećmi. Jestem osobą troskliwą, pogodną, cierpliwą, odpowiedzialną. Kocham pracę z dziećmi co przynosi mi ogromną satysfakcję gdzie doskonale odnajduję się w roli nauczyciela przedszkola. Uwielbiam długie spacery, filmy, podróże oraz ciekawe książki.

Moje motto brzmi:

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do celu ‘’.

Janusz Korczak

 

Nauczyciel Mgr Aleksandra Szmit

Magister pedagogiki o specjalności Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach- specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna i sądowa.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Prawo rodzinne z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji- studia podyplomowe.

Rozpoczęłam studia podyplomowe w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach, na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Ukończyłam kurs FASD-Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych(Warszawa). Jestem Mediatorem sądowym i pozasądowym ze specjalizacjami: karne, karne nieletnich, cywilne, rodzinne, rówieśnicze, prawa pracy, gospodarcze. Trener personalny I º- Akademia „Bliżej”                   w Opolu. Ukończyłam szkolenie z zakresu: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                          w Kielcach.

Szczęśliwa mama dwuletniej córeczki. Troskliwa, serdeczna, wyrozumiała, mająca indywidualne podejście do dzieci, spełniająca się w roli nauczyciela przedszkola.

Lubię aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, chwile z książką, fitness, podróże.

Moje motto brzmi:

„Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim”.

 

Janusz Korczak

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Kazanowska 20, 26-200 Końskie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 530 883 530

Dyrektor Przedszkola:

Ewa Szwed

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer Konta - ING Bank Śląski
12 1050 1416 1000 0024 5993 5207

Prywatne przedszkole Kielce Mini College