Przedszkole w Kielcach ul. Klonowa

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Pobierz
 6. Strefa Rodzica
 7. Kontakt...

KlonowaNaukowe Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach znajdujące się przy ul. Klonowej 67 wyposażone jest według najwyższych standardów, zapewniając naszym małym wychowankom najlepsze warunki do edukacji i zabawy. Przestronne i widne sale, dostosowane są do potrzeb także dzieci niepełnosprawnych. Placówka posiada sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Mini College jako placówka integracyjna z radością wita zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii i życzliwości. Dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, psychologa, logopedy i innych specjalistów wypracowane zostały działania wspierające, które przyniosą efekty w dalszej edukacji. Przedszkole posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. W cenie czesnego są również zajęcia z rytmiki, dogoterapii oraz karate.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Zajęcia Karate

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, Karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, Karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

 Czesne: 350 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Ewa SzwedDyrektor Oddziału mgr Agnieszka Hajduk

Dyplomowany nauczyciel z 15-letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej.
Ukończyła studia wyższe na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe:
– z zakresu edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– z zakresu integracji sensorycznej,
– edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
– w zakresie edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Od wielu lat z pasją i zaangażowaniem spełnia się na stanowisku nauczyciela specjalisty oraz terapeuty integracji sensorycznej obcując z dziećmi prezentującymi różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, tj. z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, mutyzmem, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną czy narządów zmysłu.
Prowadzi obserwacje pedagogiczne, diagnozę procesów integracji sensorycznej, ocenę poziomu gotowości szkolnej, konstruuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz programy wspomagania i korygowania indywidualnego rozwoju dzieci.
Posiada bogatą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i pedagogiki specjalnej. Chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym, służy radą i wsparciem, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

 


Monika WojcickaNauczyciel: mgr Monika Wójcicka                             

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Posiada kurs wychowawców kolonii oraz bogate doświadczenie na stanowisku animatora zabaw dziecięcych. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych o specjalności oligofrenopedagogika.

Jest osobą troskliwą, serdeczną, odpowiedzialną i kochającą dzieci. Pracę z nimi traktuje jak misję i z ogromną pasją wypełnia ją każdego dnia.

 

 


Marzena Morawiecka

Pomoc nauczyciela: mgr Marzena Morawiecka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Magister sztuki, oligofrenopedagog. Doświadczenie zawodowe zdobyła we współpracy z Przedszkolem Specjalnym „Promyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.Jest osobą ciepłą, życzliwą i bardzo pracowitą. Kocha dzieci i z nimi wiąże swoją zawodową przyszłość. Zaraża uśmiechem, optymizmem oraz pasją do sztuki i tańca.

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: Klonowa 67, 25-538 Kielce

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 730 262 730

Dyrektor oddziału przy ul. Klonowej:

Magdalena Kozłowska

Telefon: 730 511 730

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer Konta - ING Bank Śląski:

41 1050 1416 1000 0024 5993 4879

 

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College