Przedszkole w Jędrzejowie

 1. O Nas
 2. Statut
 3. Oferta
 4. Harmonogram
 5. Kadra
 6. Pobierz
 7. Strefa Rodzica
 8. Kontakt...

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Jędrzejowie znajduje
się przy ul. dr Jana Karczewskiego 10, na rogu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i ul. Feliksa Przypkowskiego.DSC 3039male1156

Zapewniamy profesjonalną edukację i opiekę przedszkolną od 7.00 do 17.00.
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Wykwalifikowana, kreatywna kadra zadba o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Zapewniamy wsparcie logopedy, psychologa i innych specjalistów. Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Nowoczesna placówka z przestronnymi salami, gabinetem zajęć indywidualnych i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt salą Integracji Sensorycznej zaprasza również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jako placówka integracyjna zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Najważniejsze dla nas jest dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.

Celem wychowawczym jest kształtowanie empatii, odpowiedzialności za siebie i innych.

Czas spędzony w przedszkolu Mini College to wspaniała przygoda, zapewniająca wszechstronny rozwój i świetną zabawę każdego dnia. Nasz sztandarowy program „Naukowe Przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pozwala przedszkolakom na odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata poprzez doświadczenia i eksperymenty. Cykliczne zajęcia naukowe pozwolą dzieciom poznać podstawowe narzędzia badawcze, takie jak miarka, pipetka, mikroskop, lupa i wiele innych, tym samym rozbudzając wyobraźnię młodych odkrywców.

W cenie czesnego gwarantujemy zajęcia naukowe, sportowe, rytmikę, dogoterapię oraz naukę j. angielskiego. Dodatkowym atutem Przedszkola jest jego lokalizacja – położenie w pobliżu miasteczka ruchu drogowego oraz parku. Posiadamy również własny plac zabaw.

U nas dzieci są radosne i bezpieczne. Możecie nam zaufać!

Galeria:

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 • Aktualizacja-wpisu-MC-Kielce2020
 • Ewidencja_Konskie
 • Ewidencja_Piekoszow
 • Fubdacja Mini College lopuszno
 • MiniCollege-Kielce2019
 • MiniCollege-Kielce2020
 • ewidencja-Skarzysko

Oferta:

 • zajęcia wynikające z podstawy programowej
 • angielski
 • zajęcia naukowe
 • karate
 • rytmika / akrobatyka
 • dogoterapia
 • logopedia grupowa
 • na terenie placówki sala Integracji Sensorycznej

Zajęcia karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Rytmika/akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne 190 zł

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali.

 

Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny. 


 Anna Pakuła, dyrektor przedszkola 

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła kierunkowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest w trakcie specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Przygotowania Pedagogicznego.

Jako dyrektor placówki dba o to, by utrzymywany był wysoki standard nauczania oraz dobra atmosfera tak wśród dzieci, jak i wśród rodziców i nauczycieli. Dużą wagę przywiązuje do indywidualnego podejścia do dziecka. Ambitna, troskliwa, empatyczna i serdeczna. Praca z dziećmi daje jej niezwykłą satysfakcję, a ich wyobraźnia staje się dodatkową motywacją do dalszego poszerzania swojej edukacji pedagogicznej. Stawia nacisk na wszechstronny rozwój dzieci poprzez zabawę i przyjemną formę przyswajania nowych umiejętności. Tworzy przyjazne miejsce pracy.

Prywatnie mama dwójki przedszkolaków. Interesuje się filmem, psychologią oraz dobrą muzyką. Pasjonuje się fotografią. Zadba o to, by najpiękniej uchwycić ważne momenty z życia przedszkolaków w kadrze – by mogły służyć jako pamiątka na lata.


 Ewa Wąsowicz, wicedyrektor ds pedagogicznych

Magister pedagogiki o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu), Zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu) oraz Logopedia ogólna (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiecach). Jest Dyrektorką placówki Mini College w Łopusznie, w Jędrzejowie pełni rolę wicedyrektora ds. pedagogicznych pełniąc nadzór pedagogiczny nad działalnością Przedszkola,a także wspierając metodycznie i merytorycznie nauczycieli.

Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Kieruje się wyrozumiałością oraz indywidualnym podejściem do dzieci, co daje jej możliwość aby dostrzec zdolności i atuty każdego z nich. 


 Renata Fura, nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Renata Fura4Nauczyciel dyplomowany z 37 letnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogicznej im . KEN w Krakowie. Ukończyła wiele dokształcających kursów i szkoleń przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola.

Podczas zajęć kładzie szczególny nacisk na rozwój zdolności językowych i mat3ematycznych u dzieci, wykorzystując metody proponowane przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji. Jest wrażliwa na potrzeby dzieci, cierpliwa i opiekuńcza. Hołduje zasadzie by podążać za dzieckiem – myśleć i czuć to samo, co ono. Stara się aby każdy dień spędzony w przedszkolu był radosny i przynosił wychowankom nowe doświadczenia.

Uśmiech i zadowolenie dziecka to najlepsza nagroda dla nauczyciela. Jej zawodowe motto brzmi: (za R. Fulghumem) „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”. Jej zainteresowania to literatura, kuchnia, zabawy z wnukiem. 

 


 Sylwia Sędek, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Sylwia Sdek4

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Psychopedagogika Opiekuńczo – Terapeutyczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Logopedia Ogólna.

Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa to za najpiękniejszy zawód na świecie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już na studiach, pracując z dziećmi z chorobami nowotworowymi w Fundacji Spełnionych Marzeń, działającej na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

W pracy stawia na wzajemny szacunek, zrozumienie, indywidualne podejście oraz wychowanie dzieci na dobrych, empatycznych i pełnych pasji ludzi, nie bojących się odkrywać świat. Jest zdania, że największą nagrodą za pracę jest radość, uśmiech i wdzięczność dzieci. Prywatnie interesuje się psychoonkologią oraz kinem hiszpańskim. Uwielbia góry i piesze wędrówki.

 

 


 Sylwia Michałkiewicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Sylwia Michakiewicz4Magister Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kursy w zakresie Integracji Sensorycznej, kurs animatora z zakresu pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku a także aktywnego słuchania metodą Batii Strauss czy umuzykalniania metodą Carla Orfa. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Praca z dziećmi była jej marzeniem już od lat młodzieńczych, bardzo ceni sobie kontakt z dziećmi, który przychodzi jej z łatwością. Jest radosną, wrażliwą i ciepłą osobą. W pracy z dziećmi za cel stawia sobie wzbudzanie w dzieciach kreatywności oraz dostarczaniu różnorodnych aktywności by poszerzać doświadczenia podopiecznych. Dba o miłą, koleżeńską atmosferę wśród dzieci oraz zwraca uwagę by funkcjonowanie dzieci w grupie oparte było na wzajemnej przyjaźni i współpracy.

Prywatnie bardzo lubi spędzać czas aktywnie, szczególnie obcować z naturą, obserwować jej przemiany, które często uwiecznia na zdjęciach. 

 


Roksana Więckowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapiąRoksana Wickowska4 pedagogiczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń oraz warsztatów m.in.: Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa, Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss, Integracja sensoryczna w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Diagnoza w terapii integracji sensorycznej, Animator z zakresu Pedagogiki Zabawy.

Pragnie poszerzać swoją wiedzę, by móc wszechstronnie dbać o rozwój swoich podopiecznych. Obecnie jest studentką studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi jest dla niej pasją, a przede wszystkim, jak sama wspomina, spełnieniem dziecięcych marzeń. Już jako mała dziewczynka wiedziała, że swoją przyszłość chce związać z zawodem nauczyciela. Najważniejsze jest dla niej, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo w jej towarzystwie. By mogła być nie tylko ich nauczycielem-wychowawcą, ale też przyjacielem, który pomoże i przytuli. Do działań napędza ją satysfakcja i duma płynąca z obserwacji codziennych postępów jej podopiecznych w różnych obszarach funkcjonowania.

 

 


 

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

 

Dane kontaktowe:

Adres: ul. dr Jana Karczewskiego 10

28-300 Jędrzejów

e-mail: Pokaż

telefon 533 148 038

Dyrektor Przedszkola:

Anna Pakuła

tel. 533 144 540

e-mail: Pokaż

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College