INFOLINIA: 790 319 780

Dzwoniąc pod powyższy numer infolinii mogą państwo uzyskać połączenie z dowolnie wybraną placówką Mini College w województwie świętokrzyskim.

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI POWROTU DZIECI DO PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

Szanowni Państwo,

Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej zmienił treść Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ten sposób, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 6 maja 2020 roku nie obejmuje już m.in. przedszkola i żłobki.

Przedszkole Mini College wychodząc naprzeciw potrzebom tych Państwa, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu od dnia 6 maja 2020 r. odwiesza swoją działalność opiekuńczą w placówce.

Rodziców, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole lub żłobek, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia o swojej decyzji drogą mailową lub przez SMS do dyrektora przedszkola do 5 maja 2020 r., do godziny 12:00.

Dla tych Państwa, który zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu przez cały miesiąc maj, analogicznie do kwietnia, czesne zostanie obniżone o 50 % (niezbędna jest terminowa deklaracja pisemna w ww. sposób).

Szczegółowe wytyczne, które doprecyzują organizację pobytu dzieci w naszyh placówkach przekażemy Państwu niezwłocznie po opublikowaniu ich przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dziękujemy.

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI POWROTU DZIECI DO PRZEDSZKOLA                     

Szanowni Państwo,

Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej zmienił treść Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ten sposób, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 6 maja 2020 roku nie obejmuje już m.in. przedszkoli.

Przedszkole Mini College wychodząc naprzeciw potrzebom tych Państwa, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu od dnia 6 maja 2020 r. odwiesza swoją działalność opiekuńczą w placówce.

Rodziców, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia o swojej decyzji drogą mailową lub przez SMS do dyrektora przedszkola do 5 maja 2020 r., do godziny 12:00.

Dla tych Państwa, który zdecydują się pozostać z dzieckiem w domu przez cały miesiąc maj, analogicznie do kwietnia, czesne zostanie obniżone o 50 % (niezbędna jest terminowa deklaracja pisemna w ww. sposób).

Szczegółowe wytyczne, które doprecyzują organizację pobytu dzieci w przedszkolu przekażemy Państwu niezwłocznie po opublikowaniu ich przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dziękujemy.

Czesne 0 zł przez rok w Mini College Klonowa!

W ramach realizowanego projektu obowiązuje przez 12 miesięcy dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli Mini College.

Oferta ważna tylko przy zapisach do 30 wreśnia 2020.

Wiecej informacji oraz kartę zgłoszenia dziecka znajdą państwo na stronie
Przedszkola Mini College Klonowa.

Klonowa czesne 0zł wrzesień

 

Rekrutacja on-line we wszystkich przedszkolach Mini College trwa!

We wszystkich placówkach Mini College rozpoczęta została rekrutacja on-line na nowy rok szkolny 2020/2021 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, rekrutacja w przedszkolach Mini College została przedłużona.

Karty zgłoszeniowe znajdują się w zakładkach "POBIERZ" na stronach poszczególnych przedszkoli.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College