Przedszkole w Końskich

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Statut
 8. Regulaminy i Procedury
 9. Kontakt...
 10. Wirtualny Spacer

konskiePrywatne Naukowe Przedszkole Integracyjne w Końskich

Integracyjne Przedszkole MINI COLLEGE  w Końskich to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN z włączeniem nowatorskich metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją.

Głównym celem jest, aby nasi wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Kształtować w nich śmiałą, otwartą i twórczą postawę wobec ludzi i otaczającego świata.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły, poprzez doświadczenie i zabawę.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty naszej działalności przyniesie wieloprofilowe oddziaływanie na dziecko przez zintegrowanie wpływów środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Wiemy, że obcowanie w świecie dziecka i torowanie w nim ścieżek wymaga wrażliwości na indywidualne potrzeby, cierpliwości oraz przede wszystkim fachowej wiedzy pedagogicznej. Zatrudniamy więc dobrze przygotowaną, profesjonalną, młodą kadrę. 
Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych oprócz pedagogów czuwa również psycholog.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych w pracy z Dziećmi instruktorów.

Oferujemy nasz profesjonalizm, otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim humanistycznym szacunkiem wobec dziecka i jego praw. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

 

 Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

 

 

 

Oferta przedszkola na rok 2018/2019

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia naukowe
 • Taniec
 • Karate
 • Dogoterapia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Ewa SzwedWicederektor przedszkola i nauczyciel: mgr Ewa Szwed

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydziału filologicznego. Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, którą realizuje w życiu zawodowym od 16 lat. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako lektorka języka niemieckiego, animatorka zajęć i czasu wolnego na wakacyjnych koloniach. Obecnie kontynuuje studia pedagogiczne, poszerzając swoją wiedzę i horyzonty. Obok pracy z dziećmi, sportu i muzyki ma w swoim życiu wciąż miejsce na podróże. Poznaje obce kultury i ciekawych ludzi, smakuje kuchni świata, lubi aktywny tryb życia, oraz wielkie wyzwania. W ciągłym ruchu, pozytywnie nastawiona, zawsze uśmiechnięta, ambitna, pełna pomysłów. W życiu kieruje się szczęściem, dlatego w pracy z dziećmi realizuje się w pełni. Właśnie od dzieci i młodzieży uczy się czerpać radość z najprostszych rzeczy, a uśmiech dziecka to najlepsza nagroda za codzienny wysiłek.

 

 

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


Ewelina Joniec

Nauczyciel: mgr Ewelina Joniec

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczestniczyła w warsztatach metodycznych „Pik-pięknie i kolorowo. Zabawy, tańce, konkursy i dekoracje na różne imprezy”, a także ukończyła szkolenie „Animator zabaw dziecięcych”. Jest osobą miłą, cierpliwą, odpowiedzialną, kochającą dzieci. Praca z nimi sprawia jej dużo radości i daje poczucie spełnienia. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki a jej pasją jest szydełkowanie. Dewiza, którą się kieruje w życiu codziennym brzmi:

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak


Julia Zuwalska

Nauczyciel: mgr Julita Żuwalska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Akademii Świętokrzyskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych również o tematyce pedagogicznej oraz dokształca się z zakresu terapii zajęciowej. Jej pasją jest projektowanie wnętrz. Jest osobą bardzo pogodną, cierpliwą, odpowiedzialną,kocha pracę z dziećmi, co przynosi jej ogromną satysfakcję.

 

 

 

 

 


Kinga Jakubowska

Nauczyciel: mgr Kinga Jakubowska

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo ukończyła warsztaty z komunikacji społecznej. Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym. Jej pasją jest taniec towarzyski, ale lubi także gry komputerowe logiczne i strategiczne. Interesuje się zagadnieniami związanymi z dietetyką, stara się żyć aktywnie. Kocha pracę z dziećmi, jest odpowiedzialna, cierpliwa i pogodna.

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 150zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe:
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Zajęcia naukowe
  • Taniec
  • Karate
  • Dogoterapia
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla dziecka.

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

 

Numer rachunku bankowego: mBank 66 1140 2004 0000 3102 7688 3977

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Kazanowska 20,26-200 Końskie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 530 883 530

Wicedyrektor Przedszkola: Ewa Szwed

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College