Przedszkole w Kielcach ul. Starodomaszowska

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Statut
 8. Regulaminy i Procedury
 9. Kontakt...
 10. Wirtualny Spacer

mc starodomaszowska frontW związku z rosnącym wciąż zainteresowaniem mieszkańców Kielc miejscami w Mini College, w styczniu 2017 r. został uruchomiony kolejny oddział w nowoczesnym i nowym lokalu przy ul.Starodomaszowskiej 20. Zostały tu utworzone kolejne cztery grupy, w jednej z nich przez rok realizowany był projekt unijny "Naukowe Przedszkole". Pomieszczenia przedszkolne, jasne i przestronne są odpowiednio wyposażenie (w tym środki dydaktyczne), pozwalają na realizację przyjętych programów. Dzięki profesjonalnym narzędziom dydaktycznym, przedszkolna kadra w kompetentny i efektywny sposób pozwala dzieciom odkrywać świat. Wnętrza naszego przedszkola są bezpieczne, nowoczesne i funkcjonalne. Materiały użyte do wykończenia sal posiadają odpowiednie certyfikaty i są przystosowane do użytkowania przez dzieci w określonych przedziałach wiekowych.Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Naszą kadrę tworzą wykształceni i zaangażowani nauczyciele oraz specjaliści. Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc. Mini College działa w oparciu o najlepsze wzorce, doświadczoną kadrę i sprawdzone procedury, a priorytetem jest radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby inspirują kadrę, gwarantującą swoim podopiecznym bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich indywidualne potrzeby i talenty. 
W Mini College dzieci nie wiedzą co to nuda i spędzają czas bardzo aktywnie na różnorodnych , ciekawych zajęciach dodatkowych:
na rytmice - uczą się dostrzegać i naśladować rytmy, odkrywają nowe instrumenty, na których tworzą własną muzykę oraz śpiewają piosenki
na karate - ćwiczą i doskonalą sprawność ruchową , wzmacniają mięśnie i uczą się samodyscypliny
na języku angielskim - w radosnej atmosferze zabaw i gier poznają język angielski, najbardziej przydatne zwroty i słownictwo oraz masę piosenek
na dogoterapii - wraz ze swoimi czworonożnym przyjacielem uczą się opieki nad zwierzętami, wzmacniają więzi emocjonalne oraz po prostu dobrze się bawią
na zajęciach tanecznych - kształtują koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała czerpiąc z tego ogromną przyjemność.W każdej placówce Mini College College oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”, który uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Podczas cyklicznych zajęć przedszkolaki doświadczają, eksperymentują i odkrywają tajemnice otaczającego nas świata, świetnie się przy tym bawiąc.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu
  w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 

 


Katarzyna Michalska

Nauczyciel: mgr Katarzyna Michalska

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Skończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zdobywała doświadczenia jako  wolontariuszka ŚCPiE w Kielcach (grupa dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi). Ukończyła wiele dokształcających kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki niedostosowania i wykluczenia społecznego, które są przydatne w pracy nauczyciela. Bardzo lubi pracę z dziećmi, gdyż daje jej ona dużo radości, zwłaszcza jeśli podopieczni pokonują swoje słabości w dążeniu do wyznaczonego celu. Jest osobą twórczą o ciepłym, wesołym usposobieniu. Wierzy w to, iż dzieci poprzez zabawę i poznawanie świata rozwijają własną osobowość i charakter. Obserwacja tego procesu jest dla niej źródłem wielkiej przyjemności. Jest szczęśliwą żoną i matką. Prywatnie uwielbia śpiewać,a relaksuje się przy domowych obowiązkach i pracach ogrodowych.
 
 

Magdalena SzymkiewiczNauczyciel, pedagog specjalny: mgr Magdalena Szymkiewicz

Magister Politologii z Przygotowaniem Pedagogicznym na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami Terapii Pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła kursy Terapeuta cień z dzieckiem z Autyzmem i ZA w Warszawie, Terapia Ręki w CWRO w Warszawie, Stosowana Analiza zachowań w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, wykorzystując ją w pracy z dziećmi. Doświadczenie zdobywała w Warszawie pracując w Przedszkolu Integracyjnym jako wychowawca oraz w Poradniach Integracji Sensorycznej jako terapeuta. Posiada 15 letnie doświadczenie (nie tylko zawodowe) w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i pełna optymizmu.


Patrycja Zagińska

Nauczyciel: mgr Patrycja Zagnińska

Absolwentka Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z  terapią pedagogiczną.  W swojej pracy wykorzystuje umiejętności i wiedzę zdobytą podczas kursów (m. in. Pedagogika zabawy, „Opiekun  szkolnych  i  przedszkolnych  zespołów   tanecznych I  i II  stopnia”,  „Zabawy  w  kręgu”). Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję. Pełna radości próbuje zarazić uśmiechem swoich wychowanków, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. To dzieci inspirują ją  do działania, pobudzają wyobraźnię dzięki czemu jest spontaniczna, uśmiechnięta i otwarta na nowe pomysły. W pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na rozwój zdolności językowych i matematycznych. Aktywna i kreatywna jako nauczyciel wychowawca, a także nauczyciel języka angielskiego wszystkich grup w placówce. Jest osobą radosną, ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka.Prywatnie  mama  małej  Mai.


Emilia Hucał

Nauczyciel: mgr Emilia Hucał

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.Praca z dziećmi jest jej pasją, a ich uśmiech największą nagrodą. Stara się być dla swoich podopiecznych nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. Chce, aby każdy dzień dziecka spędzony w przedszkolu przyniósł mu wiele radości i wpłynął na jego wszechstronny rozwój. W swojej pracy otacza dzieci troską oraz zrozumieniem, zawsze z uśmiechem. Prywatnie jest mamą dwóch chłopców: Filipa i Dominika.

 

 

 


Ewa Leszczynska

 Nauczyciel: mgr Ewa Leszczyńska

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie kontynuuje edukację na UJK w Kielcach. Swoją przygodę z dziećmi zaczęła jako opiekunka w Warszawie i stwierdziła , że to właśnie praca z najmłodszymi daje jej szczęście i satysfakcję. Posiada liczne szkolenia i kursy oraz ciągle podnosi swoje kwalifikacje aby być jeszcze lepszym nauczycielem. Chcąc w każdym dziecku dostrzec jego zdolności oraz atuty, kieruje się indywidualnym podejściem do każdego wychowanka. Jej celem jest aby przedszkole było miejscem do którego chętnie się wchodzi i z którego nie chce się wychodzić. W codziennej pracy kieruje się myślą Janusza Korczaka : „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” Prywatnie mama małego Kacperka, lubi gotować oraz wspierać swoją aktywność fizyczną ćwicząc zumbę.

 

 


Aleksandra ŻurawskiaNauczyciel: mgr Aleksandra Żurawska

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Magister sztuki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale instrumentalnym. Gra na trąbce, fortepianie oraz organach. Uczestniczyła na różnych kursach oraz warsztatach. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w czasie studiów odbywając liczne praktyki, a także podejmując pracę, jako instruktor rytmiki. Bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, otwartą, opiekuńczą. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. W swojej pracy kładzie nacisk na rozwój muzykalności już od najmłodszych lat. Spełnia się jako nauczyciel wychowawca, prowadząc również zajęcia z rytmiki i umuzykalniania dla wszystkich grup w przedszkolu.


Ilona Konczewska

Nauczyciel pedagog specjany: mgr Ilona Konczewska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, magister Pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz dietetyki. Posiada kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli w zakresie oligofrenopedagogiki, aktualnie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. W ostatnim czasie jako pedagog specjalny podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe kończąc studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Jest również instruktorem sportu - specjalizacja fitness. Od dziecka związana ze sportem, uwielbia ruch i wysiłek. Pełna energii i ciepła, zawsze uśmiechnięta, szybko nawiązuje dobre kontakty z ludźmi. Kieruje się zasadą „ Potrafisz więcej niż myślisz, trening czyni mistrza ” i stara się zaszczepić ją u innych.
 
 
 
 
 

Patrycja Liszka

Nauczyciel: mgr Patrycja Liszka

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.

 Brała aktywny udział w charakterze animatora w Kreatywnym Dniu Dziecka - wydarzeniu organizowanym przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu oraz w trakcie imprezy promocyjno – edukacyjnej w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Na swoim koncie posiada także publikację pt. ,,Rola ojca w wychowaniu dziecka” w Interdyscyplinarnych Studenckich Zeszytach Naukowych Wydziału Pedagogicznego.

Praca z dziećmi jest dla niej pasją Od zawsze marzyła o niej, dlatego też świadomie wybrała taki kierunek studiów. Lubi pracę z dziećmi, gdyż daje jej ona wiele radości i satysfakcji, a każdy dzień przynosi coś nowego i zaskakującego. W dzieciach fascynuje ją ich szczerość, uśmiech i radość. W swojej pracy najbardziej zależy jej na bezpieczeństwie podopiecznych. 

 
 
 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 250 zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 13 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate,
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla dzicka

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer Rachunku bankowego: mBank 17 1140 2004 0000 3802 7596 2531

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: 

ul. Starodomaszowska 20/U7
25-315 Kielce
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:  730-730-922

Dyrektor Przedszkola:

Barbara Luścińska tel: 530 656 330

 

 

;

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College