1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Regulaminy
 8. Kontakt...
 9. Wirtualny Spacer

 jurajskaNaukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach, przy ulicy Jurajskiej 1C/U17, na osiedlu Ślichowice.

Do przedszkola mogą uczestniczyć dzieci od 2,5 lat do 6 lat. W przedszkolu dzieci realizują Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne.

Przedszkole jest bardzo nowoczesne i wyposażone według najwyższych standardów. Obiekt jest widny, bezpieczny i przyjazny również dla osób niepełnosprawnym.

Placówka składa się z czterech dużych i przestronnych sal, które pomieszczą 80 dzieci. Posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Dzięki, temu będzie można stymulować zaburzenia sensoryczne u dzieci. Przewidziano także miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę. Do zabawy na świeżym powietrzu będzie zachęcał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który niebawem powstanie.

To nowoczesne przedszkole integracyjne jest ogromną szansą prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci, również dzieci niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe w naturalny sposób będą mogły uczyć się tolerancji, empatii, wrażliwości oraz pomocy innym. Dzieciom z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnimy wszechstronną pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta. Placówka może współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy będziemy się starać przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Każdy oddział Przedszkola Mini College posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. Przedszkolaki będą mogły poznać podstawowe narzędzia badawcze takie jak: miarka, pipetka, lupa, mikroskop i wiele innych, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię najmłodszych.

Przedszkole Mini College proponuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci w przedszkolu będą mogły uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, karate, zajęć z rytmiki, dogoterapii, czy zajęć z tenisa. Wszystkie te zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. 

 Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

 

Oferta:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Dysponujemy salą Integracji Sensorycznej;

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


 

1 paniNowak

Wicedyrektor i Nauczyciel: mgr Joanna Nowak

Pedagog, terapeuta z wieloletnim stażem pracy. Specjalista z dziedziny autyzmu. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku resocjalizacja i profilaktyka uzależnień, podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz na kierunku rewalidacji i edukacji osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zdobyła dodatkowe kwalifikacje na licznych kursach, stażach i szkoleniach: między innymi z: oligofrenopedagogiki, terapii poznawczo – behawioralnej, Picture Exchange Communication System” PECS, kinezjologii edukacji – Metodą Dennisona, nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną „Moje sylabki”, zabawy wspomagającej rozwój dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną „W co się bawić?”.

W przedszkolu tworzy atmosferę akceptacji i integracji dla wszystkich dzieci. Dąży do tego, aby czuły się szczęśliwe i bezpieczne. Pobudza wrażliwość i kreatywność każdego przedszkolaka. Dba o indywidualny rozwój dzieci i rozwija ich umiejętności.

 

 

 


1 pani2

Nauczyciel:  mgr Dorota Pakaszewska

 Pedagog, nauczyciel. Absolwentka studiów o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Mgr pedagogiki o specjalności: psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna oraz absolwentka studiów podyplomowych o specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ukończyła szkolenie PEDAGOGIKI ZABAWY pt.: „Tańce i zabawy w edukacji i animacji”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Umiejętnie organizuje pracę dydaktyczną i różne formy aktywności, rozbudza ciekawość i rozwija zainteresowania oraz stymuluje rozwój dzieci. Kieruje się podmiotowym i indywidualnym podejściem do każdego wychowanka.

W codziennej pracy odwołuje się do sentencji: 

„Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie. Gdy są duże, podaruj im skrzydła”. (sentencja z Chin).

 

 

 


Nauczyciel: mgr Agnieszka Szczerba 

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi od zawsze była jej pasją a ich śmiech największą nagrodą. Jest osobą pogodną i cierpliwą co jest niezbędne w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuję kontakty z najmłodszymi. Pragnie aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 


Nauczyciel mgr Agnieszka Angielska

 Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie studiuje na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyła certyfikat w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem oraz szkolenie nt. Podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Życzliwa, otwarta i kreatywna, lubiąca aktywny tryb życia. Działająca w myśl maksymy Owidiusza „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając”.


Nauczyciel mgr Agnieszka Chmielewska1 pani4

Zdobyła tytuł magistra pedagogiki o specjalności Edukacja przez sztukę na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła kurs logopedyczny o tematyce „Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Rozwinęła swoje umiejętności artystyczne poprzez kurs Decoupage oraz kurs plastyczny „Nie tylko pędzlem”. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, pogodną, odpowiedzialną, pomocną, kreatywną oraz szybko nawiązującą kontakt z dziećmi. 

W wolnych chwilach poświęca się czytaniu książek oraz swojemu hobby – robieniu biżuterii. Bardzo lubi pracować z dziećmi, ta praca sprawia jej wiele radości. Pragnie ciągle się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, aby jej praca z dziećmi była w pełni efektywna.

 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 350 zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 13 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate,
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer rachunku bankowego: mBank 17 1140 2004 0000 3802 7596 2531

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Jurajska 1, 25-640 Kielce

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 730 201 730

Wicedyrektor Przedszkola: Joanna Nowak

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College