Przedszkole w Łopusznie

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Statut
 8. Regulaminy i procedury
 9. Kontakt...
 10. Wirtualny Spacer

lop2 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Łopusznie znajduje się przy ulicy Włoszczowskiej 10. Jest to bardzo nowoczesne, modelowe przedszkole z dużym, dogodnym dla rodziców parkingiem. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa wyposażenie przedszkola to atestowane i certyfikowane meble, kolorowe i bogato wyposażone sale przedszkolne posiadające sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Teren na zewnątrz zabezpieczony jest w automatyczną bramę wjazdową, a plac zabaw wyposażony w bezpieczne i atestowane zabawki i sprzęty dla dzieci. W przedszkolu prowadzone są trzy grupy, razem do przedszkola uczęszcza 66 dzieci. Budynek wyposażony jest w miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, a także posiadamy w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest wdrożony i realizowany, wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

Nasze przedszkole może poszczyć się wysoko wykwalifikowaną Kadrą Pedagogiczną. Są to nauczycielki, które stawiają na rozwój, pogłębiając swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe, szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, różnego rodzaju kursy i warsztaty. Nauczycielki dbają o miłą i serdeczną atmosferę, wspierają się w procesie wychowawczo-dydaktycznym, tworząc sprzyjające warunki dla edukacji i rozwoju dzieci.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Nasze przedszkole odznacza się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci korzystają z innowacyjnych zajęć naukowych, języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, zajęć z elementami karate. W ramach dodatkowych zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne i dodatkowy kurs języka angielskiego. Przedszkolaki bardzochętnie i z wielkim zaangażowaniem korzystają z tych zajęć. Stawiamy duży nacisk na częste spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie korzystają z organizowanych wyjazdów i wycieczek, np. do teatru, kina, itp. W przedszkolu prowadzona jest specjalistyczna opieka logopedyczna, psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Dysponujemy salą Integracji Sensorycznej;

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

adrian lipa

Dyrektor: mgr Adrian Lipa

Z wykształcenia jest ekonomistą, informatykiem, nauczycielem wychowania fizycznego oraz dydaktykiem pierwszej pomocy. Przez wiele lat trenował Karate Kyokushin. Był wielokrotnym mistrzem Polski. Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W roku 2013 otrzymał nagrodę „Przyjazny Pracodawca” z rąk Starosty Powiatu Kieleckiego od Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.W życiu kieruje się mottem "Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw". Dba o to by, w przedszkolu każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, prawo do błędu i prawo do sukcesu. Wraz z całą kadrą dokłada wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków.  Dzięki staraniom dyrektora, Mini College jest placówką spełniającą najwyższe standardy nauczania, w której dzieci bawią się, rozwijają mając zagwarantowane nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Dyrektor - Sensei prowadzi uwielbiane przez dzieci zajęcia dodatkowe- „Mini karate”.

 


kadra paulina klimczykAkt powolania wicedyrektor Mini College lopusznoWicedyrektor przedszkola: mgr  Paulina Klimczyk

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukacji Integracyjnej i Włączającej na Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych - Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Posiada również I stopień z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej. Ukończyła kurs Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
Jako nauczyciel stara się odnaleźć w dziecku jak najwięcej Jego mocnych stron. A największą nagrodą dla niej jest obserwowanie sukcesów dziecka. Kluczowym elementem w jej pracy jest to, aby mówić dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.

 

 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 

 


Nauczyciel: mgr Iwona Grzybowska

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz studiów podyplomowych Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Posiada kurs kwalifikacyjny opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęła jako wolontariusz w Szpitalu na Oddziale Onkologii Dziecięcej. Obecnie wychowawca Grupy II Średniaki w Łopusznie. W swojej pracy z dziećmi kieruję się poglądem, iż dziecko zna to co dorosły mu pokaże.


Nauczyciel: mgr Ewa Wąsowicz

 Magister pedagogiki o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie poszerza wiedzę i kwalifikację na studiach podyplomowych na kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Kieruje się wyrozumiałością oraz indywidualnym podejściem do dzieci co daje jej możliwość aby dostrzec zdolności i atuty każdego z nich.


Nauczyciel: mgr Marzena Wódkowska

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończonym kierunkiem studiów jest Pedagogika. Specjalizacja pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Specjalizacja drugiego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Rozpoczęcie pracy w zawodzie nastąpiło w grudniu 2016 roku w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie. Własne dziecko pozwala zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi nieustannie od 4 lat. Atutami charakteru jest cierpliwość, sumienność i wyrozumiałość.


Nauczyciel: mgr Katarzyna Klimczyk

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła kurs wychowawców kolonii i obozów oraz kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Dzięki licznym praktykom organizowanym przez uczelnię nabyła cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako początkujący pedagog pełniła funkcję wychowawcy w klasie 3 w Szkole Podstawowej w Krasocinie. W nauczaniu stawia na metody aktywizujące, nudzie mówi stanowcze nie. Jej pasją jest wykonywanie wszelkich prac manualnych.


Nauczyciel: mgr Kinga Milcarz

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiadam kurs wychowawcy kolonijnego. Bardzo lubię pracę z dziećmi, gdyż daje mi dużo radości i poczucie spełnienia. Jestem osoba odpowiedzialną, wrażliwa, kreatywna co sprawia, że dostrzegam potrzeby najmłodszych. Jestem mama dwójki dzieci 6-letniego Wojtusia i 3-letniej Klaudii.

 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 100zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate,
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla dziecka

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer rachunku bankowego: mBank 28 1140 2004 0000 3502 7585 8690

Dane Kontaktowe

Adres:

Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 730 760 998

Wicedyrektor Przedszkola:

Pauliba Klimczyk 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College