×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Referencje/Akty_Powolania is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

bannerstronakonskie

Integracyjne Przedszkole MINI COLLEGE  w Końskich to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza realizująca Podstawę Programową określoną przez MEN z włączeniem nowatorskich metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją.

Głównym celem jest, aby nasi wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Kształtować w nich śmiałą, otwartą i twórczą postawę wobec ludzi i otaczającego świata.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

Zapewniamy bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły, poprzez doświadczenie i zabawę.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty naszej działalności przyniesie wieloprofilowe oddziaływanie na dziecko przez zintegrowanie wpływów środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

Wiemy, że obcowanie w świecie dziecka i torowanie w nim ścieżek wymaga wrażliwości na indywidualne potrzeby, cierpliwości oraz przede wszystkim fachowej wiedzy pedagogicznej. Zatrudniamy więc dobrze przygotowaną, profesjonalną, młodą kadrę. 
Nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych oprócz pedagogów czuwa również psycholog.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych w pracy z Dziećmi instruktorów.

Oferujemy nasz profesjonalizm, otwartość na propozycje rodziców, gotowość do zmian. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz głębokim humanistycznym szacunkiem wobec dziecka i jego praw. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

 ►Zapisz swoje dziecko do Mini College!

Dane kontaktowe Przedszkola Mini Collega w Końskich:

Adres: ul. Kazanowska 20, 26-200 Końskie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 530 883 530

Wicedyrektor Przedszkola: Ewa Szwed 608 692 759

Nr Konta mBank:

66 1140 2004 0000 3102 7688 3977

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

nowe mini college Jurajska1

Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach, przy ulicy Jurajskiej 1C/U17, na osiedlu Ślichowice.

Do przedszkola mogą uczestniczyć dzieci od 2,5 lat do 6 lat. W przedszkolu dzieci realizują Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne.

Przedszkole jest bardzo nowoczesne i wyposażone według najwyższych standardów. Obiekt jest widny, bezpieczny i przyjazny również dla osób niepełnosprawnym.

Placówka składa się z czterech dużych i przestronnych sal, które pomieszczą 80 dzieci. Posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Dzięki, temu będzie można stymulować zaburzenia sensoryczne u dzieci. Przewidziano także miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę. Do zabawy na świeżym powietrzu będzie zachęcał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który niebawem powstanie.

To nowoczesne przedszkole integracyjne jest ogromną szansą prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci, również dzieci niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe w naturalny sposób będą mogły uczyć się tolerancji, empatii, wrażliwości oraz pomocy innym. Dzieciom z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnimy wszechstronną pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta. Placówka może współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy będziemy się starać przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Każdy oddział Przedszkola Mini College posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. Przedszkolaki będą mogły poznać podstawowe narzędzia badawcze takie jak: miarka, pipetka, lupa, mikroskop i wiele innych, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię najmłodszych.

Przedszkole Mini College proponuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci w przedszkolu będą mogły uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, karate, zajęć z rytmiki, dogoterapii, czy zajęć z tenisa. Wszystkie te zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. 

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Jurajska 1, 25-640 Kielce

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 730 201 730

Wicedyrektor Przedszkola: Joanna Nowak

Mieięczne opłaty za przedszkole:
czesne - 350,00 zł/miesiąc
wyżywienie - 13,00 zł/dzień
 
icon-pdf Cennik Mini College ul. Jurajska
   

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Naukowe Przedszkole w Kielcach”

Projekt Naukowe Przedszkole w Kielcachjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej-ZIT

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach będzie realizowany Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wsparciem zostanie objętych 74 dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 25 dzieci w nowoutworzonym oddziale Naukowego Przedszkola oraz 49 dzieci uczęszczających do placówki Mini College, usytuowanej na terenie kampusu UJK w Kielcach.

Siedziba i miejsce realizacji zajęć nowej grupy przedszkolnej Mini College:

ul. Starodomaszowska 20 lok U7, 25-315 Kielce.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 730 730 922 oraz 530 656 330.

Dokumenty do pobrania:

icon pdf Formularz Zgłoszeniowy

icon pdf Pismo o dbiorze dziecka z przedszkola

icon pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

icon pdf Rezygnacja z udziału w projekcie

 przedszkoleplREKRUTACJA Z LOGOTYPAMI UNII

Przespaceruj się po placówkach Mini College bez wychodzenia z domu!

Wirtualny spacer Piekoszów Baner

Wirtualny spacer Lopusno Baner

Wirtualny spacer Kielce Baner

 spacer panorama starodomaszowska

 grafikaPLASKA

 

panorama plaska mc jurajska

baner laboratorium1200pPierwsze, modelowe naukowe przedszkole,  funkcjonuje z dużym powodzeniem od marca 2014 roku  w Piekoszowie. Wówczas placówka po raz pierwszy uzyskała wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Piekoszów ewidencji placówek niepublicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz trendom współczesnej edukacji opracowaliśmy „Program integracyjny”, wyposażyliśmy placówkę w odpowiedni sprzęt i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy warunki do prowadzenia indywidualnej terapii poprzez integrację sensoryczną. Efektem podjętych działań było przekształcenie przedszkola w placówkę integracyjną 19 września 2014 r.

MiniCollegeUJKBaner1200

Naukowe przedszkole, czyli „z przedszkola na uniwersytet”.

Naukowe przedszkole Mini College powstało przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza, modelowa placówka działa z powodzeniem od września 2014 roku w Piekoszowie. Kolejna powstała w bezpiecznej, zielonej okolicy, na terenie kampusu UJK w części wolnostojącego obiektu, przekazanego w dzierżawę w dniu 4 sierpnia b.r. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia PULS. Kolejny oddział kieleckiego przedszkola Mini College powstał w nowo wybudowanym budynku w centrum miasta, przy ul. Starodomaszowskiej.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych Uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z Uczelnią zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Ten aspekt funkcjonowania placówki to ważny element pogłębienia empirycznych elementów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach pedagogicznych Uczelni.

Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej Uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju Uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

W związku z rosnącym wciąż zainteresowaniem mieszkańców Kielc miejscami w Mini College, w styczniu 2017 r. został uruchomiony kolejny oddział w nowoczesnym i nowym lokalu przy ul.Starodomaszowskiej 20. W oddziale zostały utworzone kolejne cztery grupy, a w jednej z nich przez rok realizowany był projekt unijny "Naukowe Przedszkole".
Nasze placówki, w których dzieci w naturalny sposób poznają zjawiska zachodzące wokół nich, obserwują je, eksperymentują i w ten sposób uczą się przez zabawę są doceniane i polecane. Stoi za nami kilkuletnie już doświadczenie, sprawdzone zasady, zaangażowana kadra i zaufanie coraz większej rzeszy zadowolonych rodziców. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest rozwój i tworzenie kolejnych miejsc, gdzie naszym podopiecznym zagwarantujemy bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby i talenty. Już teraz zapraszamy dzieci do kolejnego oddziału kieleckiej placówki, przy ul. Jurajskiej 1 (Jurajska Plaza).

 

1 Mini College - Kielce, ul. Świętokrzyska 15
730-750-614
2 Mini College - Kielce, ul. Starodomaszowska 20/U7
730-730-922
3 Mini College - Kielce, ul. Jurajska 1 730-201-730
3 Mini College Kielce - dyrektor mgr Barbara Luścinska 530-656-330

Konto bankowe mBank, nr rachunku: 17 1140 2004 0000 3802 7596 2531

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

baner lopuszmo

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Łopusznie znajduje się przy ulicy Włoszczowskiej 10 jest to bardzo nowoczesne, modelowe przedszkole z dużym, dogodnym dla rodziców parkingiem. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa wyposażenie przedszkola to atestowane i certyfikowane meble, kolorowe i bogato wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki sale przedszkolne. Teren na zewnątrz zabezpieczony jest w automatyczną bramę wjazdową, a plac zabaw wyposażony w bezpieczne i atestowane zabawki i sprzęty dla dzieci. W przedszkolu prowadzone są trzy grupy, razem do przedszkola uczęszcza 66 dzieci. Budynek wyposażony jest w miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, a także posiadamy w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest wdrożony i realizowany, wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Nasze przedszkole odznacza się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci korzystają z innowacyjnych zajęć naukowych, języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, zajęć z elementami karate. W ramach dodatkowych zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne i dodatkowy kurs języka angielskiego. Przedszkolaki bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem korzystają z tych zajęć. Stawiamy duży nacisk na częste spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie korzystają z organizowanych wyjazdów i wycieczek, np. do teatru, kina, itp. W przedszkolu prowadzona jest specjalistyczna opieka logopedyczna, psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Aktualny wykaz kadry:

Klimczyk Paulina – wicedyrektor i nauczyciel

Bełtowska Katarzyna - nauczyciel – wychowawca

Grzybowska Iwona – nauczyciel – wychowawca

Wąsowicz Ewa - nauczyciel – wychowawca

Wódkowska Marzena – asystent nauczyciela

Klimczyk Katarzyna – asystent nauczyciela

Milcarz Kinga – asystent nauczyciela

 

 

 
1. Mini College - Łopuszno 730-760-998
2. Mini College Łopuszno - Dyrektor mgr Adrian Lipa 602-60-60-43

Konto bankowe mBank, nr rachunku: 28 1140 2004 0000 3502 7585 8690

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Akty Prawne:

{gallery}/Referencje/Akty_Powolania{/gallery}

 

:

 

icontexto-inside-facebook-1  icontexto inside youtube   

Kamera ON-LINE

Kamera-online1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME