Oświadczenie

            W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną następujące zapisy umowy na świadczenie usług edukacyjnych


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

MINI COLLEGE - Kielce, Końskie, Łopuszno, Piekoszów, Skarżysko Kamienna

W nowo otwartym Przedszkolu Mini College przy ulicy Jurajskiej 1C/U17 w Kielcach rekrutacja nadal trwa. Ilość miejsc ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja wewnętrzna w naszych placówkach została zakończona. Nabór zewnętrzny dzieci do przedszkoli Mini College odbywać się będzie w terminie od 1 marca 2018 r. do wyczerpania miejsc tylko w wybranych placówkach na podstawie złożonej karty zgłoszeniowej na rok 2017/2018.Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.minicollege.pl  lub w przedszkolu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej przedszkola w regulaminie rekrutacji oraz treści umowy każdej placówki Mini College http://www.minicollege.pl/pobierz/dokumenty-do-pobrania.html

Oświadczenie RODO

Kielce, 24.05.2018

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College”

Oświadczenie

            W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną następujące zapisy umowy na świadczenie usług edukacyjnych:

§9 ust 6. Przez podpisanie Umowy Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Przedszkole danych osobowych jego oraz Dziecka, do celów niezbędnych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§9 ust 7 lit e. fotografowanie Dziecka w Przedszkolu i wykorzystanie fotografii do materiałów promocyjnych, dziennikarskich, do kroniki przedszkolnej, Facebook oraz YouTube.

§17 Podgląd internetowy sal jest dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego www.minicollege.pl. Przedszkole Mini College może  udostępnić rodzicom login i hasło dostępu do serwisu internetowego http://www.minicollege.pl.

§18 Rodzice wyrażają zgodę na zainstalowanie kamer internetowych w salach przedszkola.

§ 19 Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych, z udziałem swojego Dziecka, na stronach internetowych, w materiałach reklamowych i środkach masowego przekazu w celach promocyjno-marketingowych Przedszkola Mini College. Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów obraźliwych i negatywnie wpływających na wizerunek Dziecka i Rodziców.

Powyższe zapisy zostaną zmienione stosownym aneksem.


 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College